Webwopper
Image default
Financieel

Wat moet je weten over de caravanverzekering?

Op het moment dat je een caravan wenst te kopen zijn er verschillende praktische en financiële zaken waar je rekening mee zal willen houden. Eén van deze zaken heeft te maken met het eventueel afsluiten van een zogenaamde caravanverzekering. Voor het afsluiten van een dergelijke verzekering geldt geen verplichting. Dat maakt het mogelijk voor jou als eigenaar van de caravan om zelf te bepalen of je deze laat verzekeren of niet. Het spreekt echter voor zich dat voor een caravan geldt dat er al snel een behoorlijke aankoopprijs aan verbonden is. Wil jij ervoor kunnen zorgen dat deze prijs niet zomaar in rook opgaat wanneer er zich een schadegeval voordoet? Dan zal je al snel kunnen vaststellen dat het afsluiten van een verzekering voor je caravan zeker interessant is.

Staat de caravanverzekering los van de autoverzekering?

Er bestaat in de praktijk ontzettend veel onduidelijkheid over de wisselwerking tussen de autoverzekering enerzijds en de caravanverzekering anderzijds. Van belang om rekening mee te houden is dat alleen beide  verzekeringen afsluiten ervoor kan zorgen dat je in eender welke situatie kan rekenen op een afdoende dekking. Wat bedoelen we hier nu precies mee? Zeer eenvoudig. Op het ogenblik dat de caravan is verbonden met de auto zal je kunnen vaststellen dat de dekkingen van de auto eveneens van toepassing zijn op de caravan. Dat verandert echter op het moment dat de caravan wordt losgekoppeld. Vanaf dat ogenblik is ze op geen enkele manier nog verzekerd.

Bovenstaande maakt duidelijk dat de caravanverzekering in zekere zin inderdaad volledig losstaat van de autoverzekering. Op het ogenblik dat de dekkingen van de autoverzekering niet langer tussenkomen neemt de specifieke caravanverzekering als het ware over. Wil je dus met andere woorden kunnen rekenen op een dekking, ook wanneer de caravan niet met de auto verbonden is? Dan is het altijd een aanrader om daarvoor een specifieke verzekering af te sluiten.

Is het afsluiten van een caravanverzekering verplicht?

Voor de autoverzekering geldt dat er uiteraard sprake is van een wettelijke verplichting. Iedereen die een auto in het Nederlandse verkeer brengt dient er dan ook voor te zorgen dat deze minstens over een WA-verzekering beschikt. Heel wat mensen die graag over willen gaan tot het aanschaffen van een caravan stellen zich de vraag of er ook hiervoor sprake is van een dergelijke verplichte dekking. Dat is niet het geval. Je dient er dus met andere woorden niet verplicht voor te kiezen om boven op de autoverzekering ook nog eens verzekering voor je caravan af te sluiten. Dat dit niet verplicht is betekent uiteraard niet dat het niet aangeraden kan zijn, want dat is wel degelijk zo.

Wanneer is een aparte dekking voor je caravan vereist?

De informatie die je hierboven hebt gelezen heeft duidelijk gemaakt dat er geen enkele verplichting bestaat voor het afsluiten van een caravanverzekering. In elke situatie is het dan ook geheel aan jou om te bepalen of je, je caravan specifiek wenst te laten verzekeren of niet. Er zijn echter zeker en vast een aantal uitstekende redenen aan te halen waarom zo’n verzekering afsluiten interessant kan zijn. Dat is in het bijzonder het geval wanneer je ervoor hebt gekozen om een zeer dure caravan te kopen. Vooral bij nieuwe exemplaren is deze laten verzekeren eigenlijk een absolute must.

Bovenstaande is niet alles. Je dient er rekening mee te houden dat ontzettend veel mensen in de praktijk voor de aanschaf van hun caravan een krediet afsluiten. Vergis je namelijk niet, wanneer je een echt moderne caravan wenst te kopen die is voorzien van alle comfort kan de aankoopprijs al vrij snel behoorlijk oplopen. In dat geval kan het extra belangrijk zijn om de waarde van je caravan (extra) te beschermen door het afsluiten van een passende verzekering. Ook dit is in de praktijk beslist iets waar je bij stil zal willen blijven staan.

Hoe kan je jouw caravan precies verzekeren?

Voor je caravan verzekeren geldt dat er een keuze kan worden gemaakt uit twee verschillende opties. Het is wel zeer belangrijk om te weten dat de exacte polissen van deze verzekeringen kunnen verschillen. Wat betekent dat nu precies? Dat betekent in de praktijk onder meer dat de basisverzekering bij verzekeraar A bijvoorbeeld een stuk uitgebreider kan zijn dan bij verzekeraar B. Indien je de prijs van de verzekeringen gaat vergelijken is het dan ook altijd van belang om de premie in lijn te zien met de dekkingen die worden aangeboden. Alleen zo is je vergelijking echt correct.

De standaard caravanverzekering is er één die op zich reeds een behoorlijk aantal dekkingen voorziet. Zo is brand- en waterschade bijvoorbeeld verzekert net als schade die het gevolg is van een diefstal. Ook wanneer er zich een ongeval voordoet is het zo dat de caravan doorgaans is verzekerd wanneer je een basisverzekering hebt afgesloten. Andere dekkingen of zekerheden waar je op kan rekenen bij deze verzekering zijn:

  • Schade veroorzaakt door de bliksem;
  • Een vervangend verblijf;
  • Repatriëring uit het buitenland;
  • Een nieuwwaarde- of aanschafwaarde dekking;
  • Pechhulp;

De bovenstaande dekkingen zijn op zich reeds uitstekend dekking in een groot aantal verschillende gevallen. Dit gezegd hebbende is het ook weer zo dat er in bepaalde andere gevallen toch maar beter kan worden gekozen voor het afsluiten van een allriskverzekering. Ben jij ook benieuwd wanneer dat het geval is? Dan dien je vooral verder te blijven lezen!

Welke extra dekkingen biedt een allrisk caravanverzekering?

De allrisk caravanverzekering is een extra uitgebreide verzekering die je kan afsluiten voor jouw caravan. Boven op de bovenstaande standaard dekkingen voorziet deze uitgebreidere verzekering heel wat interessante extra’s. Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan de dekking van hagelschade evenals de inventaris of zogenaamde inboedel van de caravan. Dat is echter niet alles. Daarnaast zal je immers kunnen vaststellen dat ook een voortent en / of een luifel kunnen worden verzekert. Dat geldt overigens eveneens voor de zogenaamde mover. Voor een dergelijke mover geldt dat de waarde toch al snel rond de 1.500 euro is gelegen. Het hoeft niet gezegd dat het ook mooi meegenomen is wanneer deze eveneens is verzekert door je verzekering.

Het vergelijken van een verzekering is eenvoudig, op Diks.nl.