Webwopper
Image default
Banen en opleidingen

Het verschil tussen outplacement en re-integratie tweede spoor

In de praktijk worden de termen re-integratie tweede spoor en outplacement nog wel eens door elkaar gebruikt. Hoewel outplacement en re-integratie tweede spoor met elkaar gemeen hebben dat de kandidaat begeleid wordt naar een nieuwe baan zijn er toch belangrijke verschillen.

Outplacement
Outplacement wordt veelal ingezet wanneer er, al dan niet door werkgever en werknemer wederzijds, is besloten is om de arbeidsbetrekking te beëindigen. Vaak is de reden hiervoor een arbeidsconflict, disfunctioneren of een reorganisatie. Get gaat bij outplacement eigenlijk altijd om niet-zieke werknemers. Met behulp van een professioneel outplacementbureau wordt er dan gezocht naar een nieuwe baan voor de werknemer. De kosten voor outplacement worden meestal door de werkgever betaald.

Re-integratie tweede spoor
Bij re-integratie tweede spoor ofwel spoor 2 re-integratie betreft het begeleiding en bemiddeling van een zieke werknemer die zijn huidige functie niet meer kan uitoefenen en waar de werkgever ook geen alternatieve functies beschikbaar voor heeft (re-integratie 1e spoor). Een spoor 2 traject wordt meestal uitgevoerd door een re-integratiebureau. Dit kan ook een outplacementbureau zijn. Vaak voeren dergelijke bureaus zowel outplacement- als re-integratietrajecten uit.

Zowel bij outplacement- als spoor 2 re-integratietrajecten gaat het dus om het vinden van werk bij een nieuwe werkgever. Bij een spoor 2 traject wordt gestart met het traject wanneer de werknemer nog in dienst is en eigenlijk is dat bij outplacement ook het beste moment om te starten. Bij re-integratie wordt bij het vinden van een nieuwe baan vaak gestart met een detacheringsovereenkomst. De werknemer blijft dan, meestal tot de WIA-aanvraag, in dienst bij zijn huidige werkgever. Bij outplacement gaat de werknemer een rechtsreeks arbeidscontract aan met de nieuwe werkgever.

https://www.outplacementverzekering.nl